Over Ons


Op deze pagina overzichtelijk Wie we zijn, Wat we doen, Waar we voor staan en hoe U ons kunt bereiken


Naam van de instelling

Stichting Gendt Vooruit

RSIN-nummer

864332166

Contactgegevens

Email: gendt.vooruit@gmail.com of bestuur@gendtvooruit.nl

Onze doelstelling

Zie ons DorpsOntwikkelingsPlan en BeleidsPlan

Hoofdlijnen van ons BeleidsPlan

Zie ons BeleidsPlan

Bestuurders en hun Functies

Rob Aarntzen, voorzitter - Vincent Verhoeven. secretaris - Jaap Sommerdijk, penningmeester

Sjaak Kregting, bestuurslid namens onze Stuurgroep Gendt Vooruit

Beloningsbeleid

Zie ons HuishoudelijkReglement die zegt: bestuursleden mogen geen beloning ontvangen

verslag van uitgeoefende activiteiten

Klik HIER voor onze beeldreportage op deze website 

Goed om te weten        ====>


Stichting Gendt Vooruit is een ANBI erkende vrijwilligersorganisatie.

Donaties aan een erkende ANBI instelling zijn aftrekbaar van de belasting. 

Oprichting van Stichting Gendt Vooruit

september 2022

Op dinsdag 13 september is een lang gekoesterde wens van de stuurgroep van Gendt Vooruit in vervulling gegaan.
De akte voor het oprichten van een stichting is bij de notaris ondertekend.