1: Natuur, duurzaamheid en milieu

Speerpunten
1. Uitbreiding en behoud van natuur
2. Polder, milieu en zwerfafval
3. Duurzaamheid
4. Hobbytuinen en biologisch kweken
5. Volière
6. Kinderboerderij, hertenkamp


Behouden en versterken van de aanwezige natuur. En hoe passen we dit thema toe in de bebouwde kern.

 

Het thema natuur, duurzaamheid en milieu omvat de hele omgeving waarin mensen willen, kunnen en mogen leven. We streven er daarom naar om deze thema’s zoveel mogelijk uit te werken in samenhang met de andere werkgroepen en natuurlijk met de inwoners van Gendt.


***

 ======> Update

Stand van zaken Ecopark De Kapel Gendt

Juli 2023


In februari 2023 heeft de werkgroep Ecopark De Kapel, namens de Stichting Gendt Vooruit en Lingewaard Natuurlijk een goed bezochte informatieavond gehouden. Hier is de wens om op het terrein aan de Kapelstraat (naast de wadi) een ecopark te realiseren uitgebreid toegelicht.


Wij hebben toen aangegeven dat wij graag dit jaar nog, bij voorkeur op de nationale bomenplantdag op 15 november, willen starten met de aanleg van het park, mits dit plan gedragen wordt door de omwonenden, inwoners van Gendt en de gemeente Lingewaard.Het plan is met enkele kanttekeningen, door de aanwezigen positief ontvangen. Op 17 februari heeft de wethouder aangegeven het plan te omarmen en dit met een positief advies voor te leggen aan het College. Hierbij had hij duidelijke ideeën over de route die gevolgd kon worden om ons streven om dit jaar nog te starten, waar te kunnen maken. Ook de gemaakte kanttekeningen van de omwonenden zijn toen met de wethouder besproken.

 

Helaas is daarna een periode van grote onzekerheid aangebroken omdat de gemeente geconfronteerd werd met veranderde wetgeving. Zij mocht het terrein, dat haar eigendom is, niet rechtstreeks aan de Stichting Gendt Vooruit aanbieden voor de aanleg van een Ecopark. Men kreeg te maken met het Didam arrest en kon geen uitspraak doen over het vervolg. Verschillende afdelingen kregen de opdracht om het een en ander uit te zoeken. In afwachting hiervan heeft de werkgroep ervoor gekozen om te wachten met het informeren van betrokkenen en omwonenden. De verwachting was dat dit enkele weken zou duren, maar het werden uiteindelijk maanden.

 

De werkgroep heeft in die periode niet stil gezeten en heeft voorbereidingen getroffen om de aanvraag voor de vereiste omgevingsvergunning mogelijk te maken indien er groen licht zou komen vanuit de gemeente.

 

 


We hebben de volgende stappen gezet:

    1. Tekening van het terrein

Sven de Graaf (K3 Delta) heeft een nieuwe tekening gemaakt van het Ecopark. Hierin is meegenomen dat het gehele park wordt omzoomd door een vlechtheg van max 1.40 m en slechts toegankelijk is via een afsluitbaar hek. Verder wordt er met de boomaanplant rekening gehouden met schaduw en doorkijk voor de naastgelegen woningen. Er is in het ontwerp een brede strook langs de sloot open gehouden zodat er altijd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden aan de sloten en de heggen.

    2. Schets kapschuur

Eco-architecten zijn gevraagd om de wensen van de werkgroep Ecopark  en de benodigde aanpassingen t.b.v. de vergunningsaanvraag in een schets van een kapschuur uit te werken.

 


 

   3. Gesprek gemeente afdeling grondzaken

Dit gesprek was bedoeld om meer zicht te krijgen op de procedure met betrekking tot het Didam arrest en de stappen die gezet moeten worden voordat de gemeente het huidige huurcontract kan opzeggen en een huur- of pachtovereenkomst kan aangaan met Gendt Vooruit

    4. Gesprek gemeente – verkeersdeskundige

Dit gesprek was bedoeld om meer zicht te krijgen op de genoemde zorgen met betrekking tot de verkeerssituatie. Het betrof de volgende aandachtspunten:

    • Veilige route schoolklassen tussen de scholen en het Ecopark

    • Veilige inrit van het Ecopark aan de Kapelstraat.

    • Parkeren op en in de omgeving van het Ecopark.

    5. Contact coördinerende ambtenaren

Op 24 mei kreeg de werkgroep bericht dat er, na overleg met de ODRA, inmiddels duidelijk was welke vergunning aangevraagd moest worden en werd de projectgroep verzocht om verschillende offertes op te vragen bij stedenbouwkundige adviesbureaus om de vergunningsaanvraag voor te bereiden.

Op 19 juni 2023 heeft er een gesprek plaatsgevonden om duidelijkheid te krijgen over de vervolgstappen. Dit gesprek is positief verlopen en de gemeente heeft toestemming gegeven om het stedenbouwkundigbureau SRO de opdracht te geven om de vergunningsaanvraag voor te bereiden.

    6. Indienen vergunningsaanvraag

Op 25 juli 2023 is de vergunningsaanvraag bij de ODRA ingediend en die zal binnen 8 weken beoordeeld worden. Dit kan bij hoge uitzondering worden verlengd met 6 weken.

Daarna volgt nog een bezwaartermijn van 6 weken. Ook de procedure om te komen tot een pacht/huurovereenkomst voor het terrein loopt inmiddels bij de gemeente; hiervoor geldt ook een reactietermijn.

 

Hoe nu verder?

Ons streven is nog steeds om met de bomenplantdag van 15 november het terrein feestelijk in gebruik te nemen. Om dat te kunnen doen, hebben we veel mensen nodig die een bijdrage willen leveren aan het park. Dat kan door actief deel te nemen aan een van de werkgroepen. Hiervoor zullen we in de komende weken gaan werven via social media en de kranten. Heb je nu al een idee hoe je een bijdrage kunt leveren aan het park? Stuur dan een mailtje naar gendt.vooruit@gmail.comDe projectgroep Ecopark De Kapel

Jos van Betuw

Karin Verlaan

Dianne Hageman

Willie Teunissen

Sven de Graaf

Marco van der Linden

Paul Schuitman
Informatieavond Ecopark De Kapel

Informatieavond Ecopark De Kapel

6 juli 2022

Gendt Vooruit wil heel graag veel van de speerpunten rondom de thema’s groen, natuur en milieu en verbinden van de inwoners van Gendt, gaan realiseren door het opzetten van een Ecopark. Daar zouden dan een combinatie van kindermoestuintjes, een tiny forest, een natuurspeeltuin, een fruithof, een moestuinen complex voor volwassenen of een stadswijngaard kunnen worden opgezet. Een terrein dat hier zeer geschikt voor zou zijn is het terrein naast de wadi aan de Kapelstraat. Een werkgroep is gestart met het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wij willen graag de inwoners van Gendt bijpraten over de stand van zaken.

U bent van harte welkom op de informatieavond.
Datum: maandag 11 juli 2022
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: De Leemhof, Blauwe zaal

Operatie Steenbreek

 

april 2021

 

Stenen eruit, GROEN erin!

Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met overlast van hoosbuien en maar ook met dagen met tropische temperaturen en toenemende droogte. Door die droogte klinkt de grond bijvoorbeeld in waardoor er plotseling scheurvorming ontstaat in gebouwen. Het is van groot belang dat we beter in gaan spelen op het veranderende klimaat en onze omgeving anders gaan inrichten. Groene tuinen  spelen daarbij een belangrijke rol.


In een groene tuin kan het regenwater bij hoosbuien gemakkelijk wegzakken in de grond. Daarmee wordt voorkomen dat het riool wordt overbelast én dat kelders onderlopen. Bovendien zorgen bomen en struiken ervoor dat je tuin (en je huis!) koeler blijft in de zomer. Want stenen warmen op en houden de hitte lang vast.

Een groene tuin is dus goed voor het opnemen van regenwater, het is een gratis airco én een paradijs voor vogels en vlinders. Kortom, een groene tuin heeft alleen maar voordelen.

 

 

Wat jij kunt doen?

Vervang zo veel mogelijk stenen in jouw tuin en maak zo plaats voor groen!  Enige verharding voor een terras is niet gek; als richtlijn voor een ‘groene tuin’, kan je uitgaan van minimaal 60 procent groen en maximaal 40 procent grijs.

Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld; het afkoppelen van je regenpijp, het groen maken van je dak en het aanleggen van een geveltuintje. Voor mooie voorbeelden hiervan zie de geveltuinen van Molenwijk Dries. Het wijkplatform heeft daar samen met de wijkbewoners veel geveltuinen ingeplant en wil geïnteresseerden hier graag meer over vertellen.

 

Aanbod voor bewoners

De gemeente Lingewaard heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek en biedt het volgende aan om bewoners te helpen bij het vergroenen van hun tuinen:

 

•Gratis ophalen tuintegels

De gemeente haalt in 2021 en 2022 bij 90 huishoudens de tuintegels gratis op als je deze grotendeels vervangt door groen. Maak een foto van je tuin mét tegels en stuur later een foto van jouw 'nieuwe' groene tuin. Mail naar steenbreek.lingewaard@debastei.nl voor meer informatie en aanmelden.

 

•Gratis tuinadvies

Tot en met volgend jaar krijgen 20 huishoudens gratis tuinadvies onder andere over een optimale indeling van de tuin. Ga je stenen verwijderen of heb je een nieuwe tuin die je wilt omtoveren tot een groene oase? Mail naar steenbreek.lingewaard@debastei.nl voor de voorwaarden en aanmelding.

 

Voor meer info zie ook:

https://klimaatbestendig.lingewaard.nl/home

https://www.debastei.nl/nl/educatie/steenbreek-lingewaard/aanbod-voor-bewoners

 

 

Zaterdag 20 maart was Nationale Opschoondag.


De vrijwilligers van de zwerfvuilbrigade van Gendt waren weer vroeg uit de veren.  Na een gezamenlijke start foto bij de kiosk op het Juliana plein hebben zij zich in kleine groepjes verdeeld om het zwerfvuil in hun verschillende wijken op te halen. Dit doen ze wekelijks en merken dat hun werkzaamheden heel geleidelijk effect beginnen te krijgen.  We zijn trots op ze!

 

 

 

Heb jij behoefte aan een elektrische laadpaal bij jou in de wijk? 

 

maart 2021

 

We rijden steeds meer in elektrische auto’s. Omdat al deze elektrische voertuigen  ook moeten kunnen opladen, is er een groeiende vraag naar (publieke) oplaadpunten.

Elektrische rijders die niet op eigen terrein kunnen parkeren, zijn voor het laden van hun elektrische auto aangewezen op een laadvoorziening in de openbare ruimte. De groei van het aantal elektrische auto's zorgt voor een toenemende behoefte aan laadinfrastructuur, ook in Lingewaard.

De gemeente wil zich inzetten voor het realiseren van een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare en veilige laadinfrastructuur en daarmee het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren.

Lingewaard telt nu 32 openbare laadpalen, waarvan er vorig jaar 20 zijn geplaatst.  In Gendt zijn nu 4 openbare laadpalen. Ze worden geëxploiteerd door commerciële bedrijven maar de gemeente wijst de locaties aan en reserveert daar de parkeerplek voor elektrische voertuigen.

In een recent uitgebrachte visie staat wat de kaders zijn om de toenemende behoefte aan laadpalen in te omgeving in te passen.  Dit conceptbeleidsplan ligt ter inzage  van 10 maart tot 20 april. Kijk hiervoor op  https://samen.lingewaard.nl/projecten/laadvisie+en+plaatsingsbeleid/

In dit plan wordt ook een dekkingsplan voorgesteld. Het is de bedoeling dat er in de komende 5 jaar 200 laadpalen bij worden geplaatst. Laat het weten als er in jouw wijk behoefte is aan een of meer elektrische laadpalen!

 

 


Waar staan we met...…………..


augustus 2020


Stand van zaken met betrekking tot volière in Gendt

De werkgroep volière heeft zich erg ingezet om de volière achter het oude kerkhof te verplaatsen naar het voorterrein van het Hof van Breunissen. Na overleg met Stichting Rijn Waal en de Woonstichting Gendt werd duidelijk dat deze locatie nu niet haalbaar is. De reden hiervoor is de onzekerheid over bouwplannen op deze locatie. Ook het uitwijken naar de kersenboomgaard vóór de bibliotheek is volgens de gemeente niet wenselijk in verband met bouwplannen.

Op dit moment lijkt het meest haalbare dat de volière op de huidige plek blijft. Dit heeft niet de voorkeur van de werkgroep omdat het juist zo mooi zou zijn geweest als de bewoners van het Hof van Breunissen hadden kunnen genieten van de volière in hun voortuin. Ook blijkt dat het herstellen van de huidige volière flink in de papieren zal gaan lopen.


Aandacht voor zwerfvuil in Gendt

Ger Stokman, Ben Sweeren en Jan Meeuwsen zetten zich actief in voor het rapen van zwerfvuil in het centrum en de omgeving van Gendt en vertellen dat steeds meer Gendtenaren zich aansluiten bij hun vrijwillige inzet. Zo worden ze elke woensdag geholpen door een achttal schoolkinderen. Samen maken zij dan de omgeving van het Julianaplein vrij van zwerfafval. Ringen, zakken en raapstokken krijgen ze van de gemeente. Hun ‘werkkleding’, nodig omdat schoenen en kleding aan slijtage onderhevig zijn door intensief gebruik, is onlangs gesponsord door een lokaal bedrijf met veel waardering voor hun inzet.

Mocht je je willen aansluiten bij hun activiteiten of mensen kennen die zich daarvoor willen inzetten, neem dan contact op met Ger Stokman, tel: 0648833073

 

Duurzaamheid

Helaas is het verkennend gesprek met de wethouder over de verschillende ideeën over duurzaamheid in Gendt in maart, wegens de Corona crisis, niet doorgegaan. Mocht je ideeën hebben die je graag met andere mensen in Gendt wilt uitwerken, neem dan contact op met Karin Verlaan.


EV Deelauto.

Er is een enthousiaste groep mensen aan de slag gegaan met het opzetten van een systeem voor het delen van elektrische auto’s. Op dit moment zijn er 45 inwoners van Lingewaard die belangstelling hebben. Het project zal in september in Bemmel van start gaan. Voor meer informatie: graag een mail sturen naar - evdeelauto@lingewaardenergie.nl


Herinrichting Gendtse Waard

In de Gendtse Waard werken K3Delta, Staatsbosbeheer en steenfabriek de Zandberg aan de herinrichting van het westelijk deel van deze uiterwaard.