6: Onderlinge betrokkenheid

Speerpunten
1. Ouderen
2. Jeugd en jongeren, activiteiten en overlast
3. Afstemmen en samenwerken van  verenigingen en andere activiteiten
4. Zorgen voor elkaar


In een tijd van toenemende individualisering dreigt de onderlinge

betrokkenheid af te nemen. Goede informatie over alles wat er gaande is in Gendt is een basis. Mogelijkheden voor de jeugd om elkaar te ontmoeten is wenselijk. Samenwerken van verenigingen schept mogelijkheden.


Wij sparren graag mee over samenwerking tussen verenigingen en initiatieven voor de jeugd