Onze Agenda

(klik op activiteit voor alle info)
Gendt Vooruit op koers...…..!Graag informeren we U in woord en beeld over al gerealiseerde en geplande plannen uit ons Dorpsontwikkelingsplan welke Gendt Vooruit samen met partners initieert.


Druk hiernaast op > om de beeldreportage te starten.


 


Over de Samen moestuin kunt U

 


Over de Dorpswijngaard kunt U

 


======> Update

                                                     Stand van zaken Ecopark De Kapel Gendt

Juli 2023

In februari 2023 heeft de werkgroep Ecopark De Kapel, namens de Stichting Gendt Vooruit en Lingewaard Natuurlijk een goed bezochte informatieavond gehouden. Hier is de wens om op het terrein aan de Kapelstraat (naast de wadi) een ecopark te realiseren uitgebreid toegelicht.

Wij hebben toen aangegeven dat wij graag dit jaar nog, bij voorkeur op de nationale bomenplantdag op 15 november, willen starten met de aanleg van het park, mits dit plan gedragen wordt door de omwonenden, inwoners van Gendt en de gemeente Lingewaard.


LEES HIER VERDER
                                                                           UPDATE

"Kunstgras bij voetbalveld aan de Langstraat is gerealiseerd!"


voorjaar 2023

Goed nieuws! Met dank aan velen die als sponsor dit initiatief hebben ondersteund is inmiddels het kunstgras aangelegd.
DA'S MOOI WERK !

Leefbaarheid in Gendt

ParticipatiePunt Gendt

Zit jij met een vraag rond welzijn, opvoeding, zorg, school of iets anders waarvan je niet zo snel weet wat je ermee aan moet? Loop dan eens binnen bij ParticipatiePunt Gendt.
Inlooptijden spreekuur:
elke woensdag van 10:00 tot 12:30 uur
in Cultureel Centrum de Leemhof, Dorpstraat 1, Gendt.
U kunt op die tijden ook bellen naar
06-82468221.
Of mailen
ppgendt@swlingewaard.nl
Buurtzorg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die bestaat uit kleine teams die zelfstandig thuiszorg leveren

Via
BuurtZorgTeamsGendt

bereikt u de teams.
Hulpdienst

Stel, u bent niet zo handig met het invullen van formulieren of met het klaren van
kleine klusjes in en rond het huis. U kunt hulp vragen via

www.swlingewaard.nl/index.php/hulp-en-advies/ouderenadvies.

U kunt voor allerlei vragen bij hen terecht.Platform Gendt

Platform Gendt werkt (vaak samen met de gemeente) aan het opknappen van de openbare ruimte en leefomgeving.

Aandachtsgebieden zijn: het verbeteren van de verkeersveiligheid, het openbaar groen en speelgelegenheden in Gendt.

Je kunt zelf ideeën of voorstellen inbrengen. We nodigen je hiervoor van harte uit op het spreekuur van Platform Gendt op de 1e donderdag van de maand tussen 19.00 – 19.45 in de
Leemhof.

Contact: secr.platformgendt@platformgendt.n
l
Wijkplatform Molenwijk Dries

Het platform zet zich in voor de directe woonomgeving in de wijken Dries en Molenwijk. Saamhorigheid, woonplezier en veiligheid zijn belangrijke them’s voor ons.

Meer groen en een steeds mooiere woonwijk, is ons motto.

Contact: https://molenwijkdries.nl/

Walburgen Beweegt

De stichting zet zich in voor positieve ontwikkelingen rondom recreatie, bewegen en sport voor jong en oud in Gendt. Ze treden op als coördinator van Vitaal Sportpark  Walburgen

Contact: http://walburgenbeweegt.nl/

Gendt Info

Inwoners getallen


Jaar
2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

7200   7210   7215   7230   7271    7266

Verenigingsleven


Gendt kent een rijk verenigingsleven. Cultureel, sociaal, creatief en sportief is er veel aanbod voor Jong en Oud

Winkelbestand


Het winkel bestand is in orde maar staat wat onder druk. De Gendtse Winkeliers Vereniging beseft dit terdege en spant zich, met jong elan, in om de diversiteit van het winkelbestand te borgen.

Wie we zijn...


Een werkgroep van vrijwilligers ondersteund door professionals en de gemeente Lingewaard

Onze filosofie


Gendt toekomstbestendig maken door de elementen die belangrijk zijn voor een leefbaar Gendt goed in beeld te brengen, op de kaart te krijgen en instandhouding te waarborgen

Wie is onze doelgroep


De Gendtse gemeenschap

In contact met ons....

Graag zelfs. Gebruik hiervoor het contact formulier op deze website.

Veel Gestelde Vragen....

Voor wie is dit belangrijk?


Voor jong en oud in Gendt. Zij die in 2030 in een leefbaar, actief , recreatief en bereikbaar Gendt willen wonen!

Wat moet er gebeuren?


We moeten samen aan de slag om wat belangrijk is voor een leefbaar Gendt in te vullen. Dit pakken we als Gendt Vooruit samen met de Gemeente, verenigingen en de Gendtse gemeenschap op.

Hoe kan ik meedoen?


Sluit je aan bij een van de thema's die we op de startbijeenkomst gaan benoemen en gaan invullen en uitwerken.

Anneke Janssen-Nissen.

Lid van stuurgroep Gendt Vooruit


Werkgroep  verkeer, veiligheid en bereikbaarheid


Geboren en opgegroeid in de Burchtgraafstraat in Gendt. Ik ben getrouwd, woon nog steeds in Gendt, en ben werkzaam in de scheepvaart.


Ik zet mij al jaren in voor Platform Gendt. Het is leuk om de plannen vanuit bewoners uit te werken. Of problemen waar de mensen mee op het spreekuur komen op te lossen.

Vanuit het platform ben ik betrokken geraakt bij de start van Gendt Vooruit, en waar mogelijk werken we samen aan projecten.


Bij Gendt Vooruit zet ik mij in voor de werkgroep Verkeer-Veiligheid-Bereikbaarheid.

Met de werkgroep zijn we nu samen met het platform bezig de bocht bij de Welkoop, en de uitrit van de Bonkelaar veiliger te maken. Het zou heel mooi zijn om dit in 2021 te realiseren. Dit was een grote wens van de bewoners.Karin Verlaan

Secretaris stuurgroep Gendt Vooruit        

           

Werkgroep natuur, duurzaamheid en milieuIk ben Karin Verlaan, 62 jaar, gehuwd en we hebben twee volwassen dochters. In 1987 ben ik verhuisd van Overbetuwe naar Angeren en woon nu alweer 16 jaar in Gendt met veel plezier achter de Waaldijk. Daar run ik samen met mijn man een B en B met wijngaard en werk nog parttime in de sociale sector. 


Ik loop regelmatig in de polder en langs de Waal en geniet van de vele gezichten van deze streek. Het is een gebied om te koesteren, net als Gendt met zijn mooie bomenlanen en gevoel van ruimte en gastvrijheid. Er zijn zeker ook zaken de aangepakt kunnen worden en ik was ook heel blij met alle input van de mensen die op de startbijeenkomst van Gendt Vooruit kwamen in februari 2019. De energie en betrokkenheid die ik toen voelde waren voor mij de reden om me verder te verbinden aan Gendt Vooruit. Ik heb veel projectwerk gedaan, onder andere voor de GGD, en ik weet dat het niet altijd makkelijk is om wensen om te zetten in tastbare resultaten. Daar zie ik altijd wel een uitdaging in en vindt het heel belangrijk dat de wensen voor Gendt ook met de inwoners van Gendt samen worden uitgewerkt en ingevuld.


Door de beperkingen van de Corona maatregelen is het een lastig jaar geweest om samen aan de wensen in het Dorpsontwikkelingsplan te werken. We konden geen grote bijeenkomsten organiseren en dan is het uitwisselen van ideeën en opzetten van nieuwe initiatieven moeilijk. Toch is er door de stuurgroep hard gewerkt om de ontwikkelingen binnen Gendt te volgen en te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is het prachtige initiatief van Walburgen Beweegt van afgelopen winter. Verder hebben we natuurlijk ook gekeken hoe we ons voor kunnen bereiden op het moment dat we wel weer met groepen vrijwilligers aan projecten kunnen werken. De werkgroep communicatie bestaande uit Wilco Witjes en Jos Aarntzen verzorgen ondertussen de PR en houden jullie via facebook https://www.facebook.com/Gendt.Vooruit en de website https://www.gendtvooruit.nl op de hoogte van de ontwikkelingen.


Binnen mij eigen werkgroep natuur, duurzaamheid en milieu zijn een aantal werkgroepen stilletjes aan de slag gegaan. Denk aan de zwerfvuilbrigade en de volière werkgroep. Verder  hopen we je gauw te kunnen vertellen dat het gelukt is om een stukje grond te mogen gebruiken voor wensen zoals het opzetten van moestuintjes voor de jeugd in combinatie met natuurontwikkeling en ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud.


Sjaak Kregting

Bestuurslid Stichting Gendt Vooruit

Voorzitter Stuurgroep Gendt Vooruit


Werkgroep onderlinge betrokkenheid


Leeftijd 64, met pensioen. Geboren in Gendt, in de Wieringenhoek. Getrouwd met Ted, vader van buiten Gendt wonende dochter en zoon. In periode ’78-’88 buiten Gendt gewoond in respectievelijk Den Haag, Arnhem en Nijmegen. In ’88 op één van de laatste bouwkavels van de Lootakkers huis gebouwd waar wij nu nog naar volle tevredenheid wonen.


Beroepsmatig altijd als onderzoeker/statistisch analist informatie gegenereerd over de sociale sector, CBS bevolkingsprognoses, beleidsinformatie t.b.v. provincie Gelderland en Gelderse gemeenten. Laatste jaren van mijn loopbaan bij commercieel adviesbureau voor de zorg en bij Nederlands Jeugd Instituut. Tegenwoordig heet dit werk Business Information.


Oprichter van IVN RijnWaal in 1998, na 7 jaar bestuursfunctie en jarenlang natuurgids in 2005 gestart met tennis bij LTC Gendt, inmiddels al weer 5 jaar voorzitter en vernieuwer.

Toen er sprake was van een krimpende bevolking in delen van Nederland  heb ik intensief gemeenten begeleid om de leefbaarheid in de Achterhoek op peil te houden. Als zodanig is dit een onderwerp waar ik nog steeds door ben geboeid en waarop ik graag mijn energie inzet.


Als voorzitter van tennisclub werd ik betrokken bij werkgroep Toekomst gemeentelijke accommodaties Gendt. Parallel hieraan was de start van GendtVooruit. Na de voorbereiding en uitvoering van de dorpsavond heb ik als voorzitter van de stuurgroep mij nadrukkelijk bezig gehouden met de redactie van het DorpsOntwikkelingsPlan.


Mijn werkgroep is Onderlinge Betrokkenheid met speerpunten ouderen, jeugd en jongeren, verenigingen en activiteiten en tenslotte de zorg voor elkaar. Door alle coronaperikelen is hier nog weinig van gekomen. Mijn inzet tot op heden is gegaan naar de gecombineerde sportaanbod tijdens corona voor de jeugd. Ook het overleg met instellingen en organisaties die een rol (kunnen) spelen voor GendtVooruit is grotendeels mijn rol. De formalisering van GendtVooruit vraagt momenteel veel overleg, maar is noodzakelijk voor een duidelijke positie op de kaart.


Gendt is een heel actief en gezellig dorp. Door vergrijzing en individualisering zie ik tussen de verenigingen maar ook tussen zorgorganisaties steeds meer concurrentie ontstaan. Ik wil er in het kader van GendtVooruit alles aan doen om deze tendens te keren en in te zetten op samenwerking en elkaar aanvullen. Mijn overtuiging is dat deze beweging de leefbaarheid in ons dorp en in de gemeente echt versterkt en zorgt voor continuïteit.Sanne Cobussen
Lid stuurgroep Gendt Vooruit

Werkgroep recreatie, bewegen en sport

Graag stel ik mezelf voor als Sanne Cobussen moeder van Joep, Annelotte, Teun en Madelief Martens en getrouwd met Frank Martens. Een echte Gendtse met roots in de familie Driessen en Rutten.

Binnen Gendt Vooruit ben ik actief binnen de werkgroep bewegen en sport. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat bewegen en sporten goed is voor iedereen én bijdraagt aan een mooie gemeenschap. We ontmoeten elkaar tijdens het bewegen, we moedigen elkaar aan tijdens het sporten en we dragen bij aan de gemeenschap van Gendt door vrijwilligerswerk ut te voeren. Sportverenigingen zijn essentieel in Gendt omdat we op deze manier de mogelijkheid krijgen om te sporten maar het zijn onder andere sportverenigingen die het Kersenfeest, de triatlon en de wandelvierdaagse organiseren. Mooie evenement waar we oprecht allemaal fier op mogen zijn

Persoonlijk ben ik ontzettend trots op de mooie ontwikkelingen die we op Walburgen weten te realiseren. Tijdens deze coronacrisis is het gelukt om voor de jeugd veel sportactiviteiten aan te bieden. Samen alle partners hebben we ruim 800 uur kinderen laten bewegen. Het past bij mijn ambitie om Sportpark Walburgen de komende jaren verder uit te laten groeien tot dé ontmoetingsplek in Gendt voor zowel sport- als culturele verenigingen.

Mijn activiteiten voor Gendt Vooruit combineer ik met mijn werkzaamheden bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bij de HAN ben ik docent onderzoeker voor de Academie Sport en Bewegen. Hierbij focus ik me op open sportclubs en vitale sportparken, verenigingsondersteuning, sportbeleid en nog een klein beetje Sporteconomie met name van de breedtesport in Nederland. Door studenten van Het Transferpuntsport nauw te betrekken lukt het om de activiteiten van Gendt Vooruit ook te laten uitvoeren door studenten. Zij hebben hier mooie onderwijsprojecten en doen ervaringen in het werkveld op.

Voor mij is het mooiste plekje in Gendt absoluut het zwembad Walburgen. Dit natuurzwembad is uniek in zijn soort en voor vele generaties al jarenlang dé plek waar je opgroeit en met leeftijdsgenoten kunt spelen. Met de activiteiten en ontwikkelingen die we nu ondernemen met Walburgen Beweegt en Gendt Vooruit hoop ik dat we nog jarenlang deze ontmoetingsplek in volle glorie kunnen benutten. Zowel in de zomer als in de winter is het een plek waar ik graag met de kinderen kom sporten, bewegen en recreëren.

Willie Theunissen

Lid Stuurgroep Gendt Vooruit


Werkgroep verkeer, veiligheid en bereikbaarheid


Ik woon al vanaf 1989 aan de van Halstraat in Gendt. Kom oorspronkelijk uit Noord Limburg, maar mijn vrouw komt uit Doornenburg. Dat wij in Gendt wonen is omdat dat “halverwege”

Doornenburg _ Noord Limburg ligt, maar zeker ook dat Gendt je niet het gevoel geeft dat je import bent. Dat vindt ik heel belangrijk.


Dat ik mee doe voor Gendt Vooruit is eigenlijk ingegeven door een eerdere inzet, in 2016, bij de massa studie naar de mogelijkheden voor de bouw een nieuw schoolgebouw voor de Vonkenmorgen. Maar dat ging toen niet door. Vandaar dat ik de interesse had om mee te doen bij Gendt Vooruit, om de zaken die leven bij de burgers ook om te zetten naar daden bij de Gemeente.


Ook ben ik bestuurslid (als actief sporter) bij Stichting Duursport Gendt, omdat sporten zeer belangrijk is en een triathlon Gendt een evenement is dat hoort bij Gendt.


Voor Gendt Vooruit zit ik in de werkgroep verkeer, veiligheid en bereikbaarheid.

Wij zijn actief bezig geweest bij de inspraak procedure Nijmeegse straat, dat de nieuwe uitvoering van de bocht Burgemeester van de Meulenlaan - Nijmeegse straat niet volledig is verlegd naar het ankermonument in deze hoek. En dat de triathleden ook veilig de bocht kunnen nemen tijdens de triathlon van Gendt en dat de oversteekplaats voor de scholen aan deze straat veiliger wordt.


Verder zijn we bezig geweest met de parkeervakken tussen de bomen bij de ingang vaan sportpark Walburgen. Dit voor een betere en veiligere doorgang voor fietsers / bussen en overig verkeer tijdens drukke dagen als het parkeerterrein van Walburgen vol is.

Ook zijn wij in gesprek met de gemeente over de bocht bij Welkoop en de uitgang Molenwijk naar de Kapelstraat. Hierbij is in samenspraak met de bewoners – Gendt Vooruit en de gemeente tot mooie werkbare oplossingen gekomen.

De polder (uiterwaarden) vindt ik toch het mooiste stukje van Gendt, dat deze “wilde” natuur zo dicht bij een dorp kan liggen, is toch geweldig.


Voor het komende jaar zal er veel actie ondernomen moeten worden in het dorp, gezien de vele bouwlocaties en de daarbij behorende wijzigingen aan het wegennet. Hierbij zal onze aandacht vooral uitgaan over het veilig kunnen bereiken van ons mooie winkelcentrum. Zodat iedereen zich veilig kan voortbewegen, jong en oud, met of zonder mobiliteitshulpmiddelen.       Jaap Sommerdijk
Penningmeester Stichting Gendt Vooruit

Mijn naam is Jaap Sommerdijk, getrouwd met Annelies en wonende aan de Langstraat in Gendt. Ons gezin bestaat ook uit twee lieve jonge jongens van 3 en 7 jaar.
Ik ben in groep 3 van de basisschool in Gendt gekomen, dus niet geboren maar zeker wel getogen.
Gedurende de 30 jaar die ik in Gendt woon heeft Gendt een speciale en belangrijke plek gekregen. Dit komt ook voort uit mijn opvoeding daar mijn ouders ook betrokken zijn en waren bij diverse initiatieven, verenigingen en stichtingen. Inmiddels zie ik ook mijn kinderen actief zijn bij o.a. de Bataven, het zwembad op de pumptrack en op de school. Ze ervaren hier zoveel plezier dat ik graag mijn steentje bijdraag aan de toekomst en ontwikkeling van dergelijke voorzieningen, activiteiten of sporten zodat ook de volgende generatie hiervan kan genieten en Gendt een mooi dorp is en blijft voor onder andere gezinnen met jonge kinderen.
 
Zakelijk ben ik mede eigenaar van een advies- en accountantsorganisatie waar wij met 70 medewerkers een mooie MKB portefeuille bedienen. In Gendt houden wij kantoor aan de Dorpstraat 22, voor velen bekend als het voormalig ABN Amro gebouw. Naast deze onderneming participeer ik nog in diverse andere ondernemingen vanuit mijn drive en passie om ook andere ondernemers verder te helpen en hun doelen te laten realiseren.
 
Hiernaast ben ik actief als penningmeester bij de Stichting Gendtse Paarden en Pony Keuring en voorzitter a.i. bij de ondernemersvereniging van Lingewaard de VERON! De VERON is een enthousiaste en betrokken netwerk vereniging met ongeveer 120 ondernemers waar wij 8 inspirerende en sprankelende activiteiten per jaar hebben met elkaar en de thema’s verbinden, kennis en netwerken centraal staan.
 
Vanuit de hoedanigheid van het zijn van een Gendtse ondernemer zou ik graag invulling geven aan het thema ‘ondernemen, werkgelegenheid en toerisme’ binnen Gendt Vooruit en heb ik mijn interesse getoond voor een rol binnen het bestuur van de Stichting Gendt Vooruit.
Mocht je eens kennis willen maken en een kop koffie willen drinken schroom niet om gewoon binnen te lopen bij ons op kantoor in Gendt
Rob Aarntzen
Voorzitter Stichting Gendt Vooruit

Mijn naam is Rob Aarntzen. Ik ben 33 jaar oud en woonachtig in de Gildestraat. Hier woon ik samen met mijn vrouw Nicole en onze drie kinderen Feije, Juup en Niene. 

Ik ben werkzaam als Psychomotorisch therapeut binnen de (gehandicapten)zorg. Daarnaast doe ik dit ook voor mijzelf onder de naam Eigen. Het is een ervaringsgerichte behandeling gericht op het anders om gaan met de problemen die iemand ervaart. 

Ik woon al mijn hele leven met veel plezier in Gendt. Ik heb mooie herinneringen aan het sporten bij de verschillende verenigingen die Gendt rijk is. Maar ook de activiteiten die in het dorp georganiseerd worden zoals de kermis en koningsdag. En natuurlijk alle speeltuinen, de polder en het zwembad. 

Hierin zit ook mijn motivatie om in het bestuur zitting te nemen. Om met Gendt Vooruit dat wat Gendt allemaal te bieden heeft te behouden en te verbeteren voor de huidige en toekomstige inwoners. Zodat we kunnen blijven genieten van al het moois dat Gendt te bieden heeft. 
Vincent Verhoeven
Secretaris Stichting Gendt Vooruit

Mijn naam is Vincent Verhoeven, 54 jaar oud en getrouwd met Ellen. We hebben twee dochters Sacha en Julia.
Als mede-eigenaar van Loods9 zorgen wij ervoor dat onze deelnemers met een licht verstandelijke beperking persoonlijk begeleid worden en een nuttige en plezierige dag hebben. Tevens bieden we trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpen ze verder naar een stage, opleiding of naar werk.
Heel mijn leven woon ik al in Gendt en ik heb al veel ontwikkelingen in Gendt meegemaakt. Ik ervaar dat hoe ouder je wordt je meer je directe omgeving gaat waarderen. Ik vind het jammer dat winkels ruimte moeten maken voor woonruimte. Dit om de leefbaarheid in ons dorp te behouden. Er moet wel woonruimte gecreëerd worden maar niet in plaats van winkels. Het is van belang om projecten die dit ondersteunen onder de aandacht te brengen en hier een zo breed mogelijk draagvlak voor te creëren. Woonruimte is een onderwerp dat mij interesseert vooral omdat onze doelgroep bij Loods9 erom schreeuwt.
Ik hoop daar binnen de Stichting een steentje aan bij te kunnen dragen. Gendt is een fijn dorp om in te wonen en dat moet ook zo blijven. Ik zal Gendt nooit verlaten!