Persbericht - Rozendaal, 11 maart 2021

Bewoners dragen bij aan een levend landschap rond Gendt en Doornenburg

Bloeiende bermen voor bijen en andere insecten, beschermen van steenuilen, aanplanten van meer groen zoals hagen, heggen en hoogstamboomgaarden, aanpak van zwerfvuil of nieuwe wandelpaden? Heeft u ideeën om het landschap rond Gendt en Doornenburg aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Doe dan mee met Levend Landschap Gendt-Doornenburg, een initiatief van Stichting Lingewaard Natuurlijk, werkgroep Doornenburg, Gendt Vooruit
, gemeente Lingewaard en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Lees meer.....

Geef jouw mening!

De gemeente wil Lingewaard bereikbaar en veilig houden voor alle weggebruikers. Geef daarom jouw mening over het verkeer en vervoer in Lingewaard.

Om maatregelen op de korte termijn, en plannen voor de lange termijn te kunnen maken heeft de gemeente jouw hulp nodig.
Hoe waardeer jij de huidige voorzieningen voor auto, fiets en openbaar vervoer? En hoe zou jij je in de toekomst binnen de gemeente willen verplaatsen?
Geef jouw mening door de online vragenlijst in te vullen. Deze vindt je op www.lingewaard.nl/onderzoekmobiliteit

Het invullen van de enquête duurt nog geen 15 minuten en kan het best op een pc of laptop worden ingevuld.
Alvast bedankt

 

                   
Vervolg Walburgen activiteiten

Meerdere aanbieders gaven na afloop van hun activiteit aan dat ze graag meer buitenactiviteiten te willen organiseren al dan niet samen met een andere vereniging en eventueel ook nog voor andere doelgroepen.

In de wetenschap dat we voorlopig nog met corona zitten en de positieve ervaring van deze periode hebben zich inmiddels al vier organisaties gemeld om een woensdagmiddagactiviteit te organiseren. Het leuke is dat ook eerdere niet deelnemers nu wel mee gaan doen. Succes dat smaakt naar meer.

De initiatiefnemers GendtVooruit en Walburgen-Beweegt zien hier de lijfspreuk “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” heel mooi ingevuld worden.

Wij staan open voor alle verenigingen die zich aan willen sluiten bij het organiseren van een leuke buitenactiviteit op Walburgen, waarbij de doelgroep iedere leeftijdsgroep kan zijn.

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op

Het zou goed kunnen dat er in de afgelopen maanden ideeën of initiatieven zijn ontstaan die mooi passen binnen het Dorpsontwikkelingsplan. Ideeën die we samen verder uit kunnen werken of waar Gendt Vooruit bij zou kunnen helpen. Laat het ons weten.

Dat kan bij de voorzitters van de verschillende werkgroepen of bij de voorzitter van de stuurgroep.

 

 

Succesvolle jeugdsportactiviteiten in coronatijd


Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!

15 februari 2021
Tijdens de lockdown voor scholen, 4 januari - 8 februari, is op initiatief van Walburgen-Beweegt en GendtVooruit een keur aan activiteiten voor de jeugd van 4 tot 18 jaar aangeboden door diverse verenigingen en organisaties. Bijna 800 kinderen hebben in deze weken deelgenomen aan deze activiteiten. Alle activiteiten waren een geweldig succes, niet alleen voor de kinderen die elkaar op Walburgen, de tennisbanen of in de polder konden treffen, maar ook voor de thuiswerkende vaders en moeders die even rustig hun videovergadering konden houden of tijd hadden voor de inkopen. Spelen bij vriendjes of vriendinnetjes over en weer was er deze dagen, om begrijpelijke redenen, niet bij.
Nadat eerder deze zomer de gezamenlijk kick-off van het sportseizoen om corona voorwaarden werd gecanceld onderkenden zowel Walburgen-Beweegt en GendtVooruit de wens van kinderen om buiten activiteiten te organiseren. Na overleg met gemeente Lingewaard en SWL over de voorwaarden waaronder één en ander mogelijk was zijn alle Gendtse Sportverenigingen uitgenodigd mee te denken over het aanbod. De start was moeilijk, maar na de eerste successen was er bijna iedere dag een activiteit. Er zijn 21 activiteiten aangeboden door 10 verschillende aanbieders, waaronder Gendtse sportverenigingen, IVN RijnWaal, HAN studenten en ZZP ers in de sport. Waar de verenigingen niet genoeg vrijwilligers hadden voor de begeleiding kon er een beroep worden gedaan op de maatschappelijk betrokken Old Stars, het Lingewaards veteranenvoetbal. Bijna alle activiteiten zijn per dag voor 2 leeftijdsgroepen aangeboden.
Het aanbod bestond uit fietscrossen, survival run, tennisclinic, struinen in de polder, bootcamp, dansen, spelletjes, klimmen en klauteren en kleutergym. Stuk voor stuk succesnummers.

Het succes van de corona activiteiten werd mede bepaald door het feit dat er voor deze activiteiten flik PR en info via de websites van GendtVooruit, Walburgen-Beweegt en Groeten Uit Gendt was. Het plezier werd gedeeld via deze sites door uitgebreide fotoverslagen.

Onverwacht succes in deze moeilijke tijd!!


30 januari 2021
Meer dan 250 kinderen namen tijdens de huidige lockdownperiode al deel......lees meer
Volg ons ook op social media voor actuele info. Dit kan via :
Ken je mensen die graag op de hoogte gehouden willen worden of een bijdrage willen leveren dan kan dit door een mailtje te sturen naar: Gendt.Vooruit@gmail.com

 

Ook in februari jeugdactiviteiten op Walburgen

 

30 januari 2021

Ook in februari organiseren Walburgen Beweegt en Gendt Vooruit in samenwerking met vele Gendtse en regionale verenigingen leuke, leerzame en sportieve activiteiten voor de jeugd. Voor planning, aanmelding en laatste informatie verwijzen wij u graag naar onze Facebookpagina.

 

 Korte berichtjes vanuit de digitale vergadering Stuurgroep .


22 januari 2021
Vertegenwoordigers van het bestuur van de Huurdersvereniging van de Woon Stichting Gendt hebben een toelichting gegeven op het opzeggen van het vertrouwen van directie in de Huurdersvereniging. Beide partijen gaan m.b.v. een mediator proberen om weer tot een werkbare relatie te komen.

Er wordt nog steeds druk gezocht naar een stukje land, in of om de bebouwde kom van Gendt, om een aantal van de plannen die zijn opgenomen in het DorpsOntwikkelingsPlan uit te kunnen gaan voeren. Denk hierbij aan een skatebaan of moestuintjes voor de jeugd. We zijn hierover in gesprek met de gemeente.

Het wijkplatform heeft een permanente snelheidsmeter aangeschaft. Deze zal geplaatst worden op de Langestraat. Hopelijk worden mensen hierdoor beter bewust van hun snelheid binnen de bebouwde kom.

Onze felicitaties voor de mensen van de werkgroep Walburgen Beweegt. Ze hebben een prachtig initiatief in zeer korte tijd weten op te tuigen. Het is mooi om te zien hoe de kinderen ervan genieten.

· De volgende stuurgroep vergadering is op 10 februari.

Corona jeugdsportactiviteiten Gendt


15 januari 2021
Nu de jeugd in verband met corona niet meer kan sporten bij de reguliere sportclubs worden er in Gendt door Walburgen beweegt en Gendt Vooruit met hulp van verschillende sportverenigingen diverse activiteiten georganiseerd.

De activiteiten vinden plaats in de buitenlucht op Walburgen. Op het moment dat Corona voorwaarden wijzigen kunnen de activiteiten acuut stoppen.
Van alle deelnemers wordt aan de poort naam en telefoonnummer van ouders genoteerd.

Voor de struintochten door de polder is het maximum aantal deelnemers 15 en moet vooraf worden aangemeld via de mail 19henny51@kpnmail.nl met vermelding van naam, tel.nr en al dan niet toestemming om op de foto te mogen i.v.m. publicaties op deze website en FB pagina.

Ook voor Tennis moet vooraf worden aangemeld via de mail
secretariaat@tennisclubgendt.nl met vermelding van naam en leeftijd.
De activiteiten staan in verband met het gevaar van over inschrijving alleen open voor kinderen uit Gendt.
Sportclinics Walburgen zeer succesvol

Nadat een kick-off als gezamenlijke opening van het sportseizoen voor de jeugd op Walburgen in 2020 door corona onmogelijk werd hebben een aantal jeudgsportverenigingen samen met Walburgen beweegt en Gendt Vooruit het draaiboek weer opgepakt. Hoewel de meeste sporten inmiddels al weer enkele weken draaien is qua tijdstip de combinatie gemaakt met de opening van de pumptrack om zo de kinderen de mogelijkheid te bieden om aan beide activiteiten deel te nemen. Hoewel verschillende verenigingen zich hadden afgemeld, door een tekort aan vrijwilligers op de vrijdagmiddag, kon in vijf ronden van telkens 20 minuten een keuze worden gemaakt uit de volgende sporten: airtrack/turnen, dans, playmogym, power walking, pumptracken, vendelen, volleybal, waterpolo en de echte waterliefhebbers konden met “Fiets ‘m er in” een afstandsrecord vestigen het water in. Ondanks de grote concurrentie van de net geopende pumptrack was het gezellig druk en werd er uitgebreid gebruik gemaakt van geboden mogelijkheden. Walburgen beweegt is vast van plan om dit evenement jaarlijks op te nemen in haar najaar programma. Bijzondere dank aan de HAN studenten die een en ander technisch hebben vormgegeven.
Beach clinic