5: Wonen en woonomgeving

Speerpunten
1. Betaalbare woningen voor jongeren en starters
2. Woningen voor senioren en levens- loopbestendig wonen
3. Julianaplein
4. Voorzieningen voor honden


De problematiek op de woningmarkt is ook in Gendt voelbaar, hoe lossen we dit op? De omgeving waar wij in wonen verdient bovendien aandacht.

Plannen van WOONstichting Gendt

 

april 2021

 

WOONstichting Gendt werkt momenteel aan de ontwikkeling van vier nieuwbouw locaties in Gendt, te weten in de nieuwe wijk Vleumingen, de Staatsliedenbuurt, de voormalige Bibliotheek en de Kosterij (villa Ganita).

Graag geven wij een toelichting op elk van deze projecten.

 

Vleumingen.

In Vleumingen wordt een nieuwbouw wijk ontwikkelt door bouwbederijf Hendriks uit Oss samen met enkele bouwpartners. WOONstichting Gendt heeft in het plan 12 woningen gekocht die medio oktober worden opgeleverd.

Het betreft 12 gezinswoningen die in twee blokken van elk zes woningen in de wijk worden gesitueerd. De woningen worden duurzaam gebouwd volgens de laatste BENG ( Bijna Energie Neutraal) normering. De huurprijs van deze woningen is € 633,25.

 

Staatsliedenbuurt.

In de Staatsliedenbuurt exploiteert WOONstichting Gendt 92 sociale huurwoningen. De woningen zijn begin jaren 60 gebouwd als tijdelijke woningen en hebben veel achterstallig onderhoud. Bovendien voldoen ze niet meer aan de eisen van deze tijd. Denk hierbij aan duurzaamheid, geluid en comfort. In overleg met de bewoners is besloten de woningen te slopen en een nieuwbouw plan te realiseren. De aanbesteding hiervoor loopt op dit moment en is in volle gang. De verwachting is dat het plan en de aannemer voor de zomervakantie van 2021 bekend zijn. Daarna gaan we de voorbereiding starten en alle vergunningen regelen. Uiteindelijk verwachten we dat het plan in 2023 en 2024 gebouwd gaat worden.

Naar verwachting komen er ca 120 woningen terug in de wijk. 25 á 30 van deze woningen worden door de aannemer verkocht aan de markt. De overige woningen neemt de WOONstichting weer in beheer.

 

Bibliotheek en villa Ganita.

WOONstichting Gendt en de gemeente Lingewaard zijn met elkaar in overleg om beide locaties een andere bestemming te geven en wel voor één en twee persoons huishoudens. Dit zal voornamelijk gaan om woningzoekende jongeren en senioren. Beide projecten bevinden zich nog in de onderzoeksfase. De gemeente overlegt met de huidige gebruikers voor een alternatieve huisvesting.

 

Cor van Beers | Projectmanager Nieuwbouw

 

 

Bouwplannen in Gendt

 

maart 2021

 

Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan zo’n 270 woningen in Gendt tot en met 2030. Hiervoor is er al een aantal plannen in verschillende stadia van voorbereiding. Zoals je in de opsomming kunt zien, staat er veel te gebeuren in de komende jaren.

 

Vind je het belangrijk dat jij als inwoner van Gendt deze ontwikkelingen actief volgt en daar ook input voor levert, denk aan bv aandacht voor leefbaarheid, energie, groen in de wijk of de balans tussen huur en betaalbare koop woningen, sluit je dan aan bij de werkgroep wonen en woonomgeving van Gendt Vooruit. Dit kan via gendt.vooruit@gmail.com of ons contactformulier op deze website

 

 

 


Komt plan Kosterij-Villa Gannita in beeld?

 

Overzicht van de plannen:

 

Staatsliedenbuurt

Onlangs heeft Woonstichting Gendt voor bewoners en belangstellenden een informatieavond georganiseerd om te vertellen over de plannen met de Staatsliedenbuurt. 92 woningen zullen worden vervangen. Er worden tussen de 112 en 130 woningen gebouwd waarbij het om een mix gaat van huur en koop en verschillende woningtypen tussen de 82 en 110 voor huur en 20 tot 30 woningen zijn bestemd voor koop.

De aanbesteding start in 2021 en de verwachting is dat in 2022 het definitieve plan vast gesteld kan worden, eind 2024 is plan klaar.

 

Project Markt

Op woensdag 10 maart is er een informatieavond geweest om een toelichting te geven op het project Markt 22-24. Het gaat om 15 koopappartementen en het verbouwde oude gemeentehuis. Voor meer informatie kijk op https://www.lingewaard.nl/woningbouw-gendt

 

Vleumingen West 1ste fase

Er wordt al gebouwd aan Vleumingen West. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan max 90 woningen. De bouw zal in 2022 gereed zijn Het gaat om een combinatie van koop en (12) huurwoningen

 

Vleumingen West 2de  fase of de Bongerd?

Er moet nog besloten worden waar de voorkeur aan moet worden gegeven na voltooiing van Vleumingen West 1ste fase.  Voor Vleumingen West 2de fase wordt gedacht aan ongeveer 100 woningen, huur en koop. Bij de Bongerd wordt gedacht aan een uitbreiding van 150 woningen. Ook het verplaatsen van de Vonkenmorgen wordt mogelijk in deze plannen meegenomen.

 

Andere opties

Er wordt ook onderzocht of er mogelijkheden zijn om te bouwen in het centrum. Bijvoorbeeld op de plaats van de voormalige gemeentewerf, de Kruigang, de voormalige Im Weissen Rössl, de bibliotheek en aan de Nijmeegsestraat plan Kosterij-Villa Gannita.