2: Ondernemen, werkgelegenheid en toerisme

Speerpunten
1. Ondernemen in Gendt
2. Ondersteunen van ondernemen
3. Toerisme als economische motor voor
Gendt

 

Een goed ondernemingsklimaat is belangrijk voor de werkgelegen-heid binnen het dorp.

 

 

Initiatieven, ideeën ondersteunen we graag