1: Natuur, duurzaamheid en milieu

Speerpunten
1. Uitbreiding en behoud van natuur
2. Polder, milieu en zwerfafval
3. Duurzaamheid
4. Hobbytuinen en biologisch kweken
5. Volière
6. Kinderboerderij, hertenkamp


Behouden en versterken van de aanwezige natuur. En hoe passen we dit thema toe in de bebouwde kern.

 

Het thema natuur, duurzaamheid en milieu omvat de hele omgeving waarin mensen willen, kunnen en mogen leven. We streven er daarom naar om deze thema’s zoveel mogelijk uit te werken in samenhang met de andere werkgroepen en natuurlijk met de inwoners van Gendt.


 

Informatieavond Ecopark De Kapel

Informatieavond Ecopark De Kapel

6 juli 2022

Gendt Vooruit wil heel graag veel van de speerpunten rondom de thema’s groen, natuur en milieu en verbinden van de inwoners van Gendt, gaan realiseren door het opzetten van een Ecopark. Daar zouden dan een combinatie van kindermoestuintjes, een tiny forest, een natuurspeeltuin, een fruithof, een moestuinen complex voor volwassenen of een stadswijngaard kunnen worden opgezet. Een terrein dat hier zeer geschikt voor zou zijn is het terrein naast de wadi aan de Kapelstraat. Een werkgroep is gestart met het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wij willen graag de inwoners van Gendt bijpraten over de stand van zaken.

U bent van harte welkom op de informatieavond.
Datum: maandag 11 juli 2022
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: De Leemhof, Blauwe zaal

Operatie Steenbreek

 

april 2021

 

Stenen eruit, GROEN erin!

Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met overlast van hoosbuien en maar ook met dagen met tropische temperaturen en toenemende droogte. Door die droogte klinkt de grond bijvoorbeeld in waardoor er plotseling scheurvorming ontstaat in gebouwen. Het is van groot belang dat we beter in gaan spelen op het veranderende klimaat en onze omgeving anders gaan inrichten. Groene tuinen  spelen daarbij een belangrijke rol.


In een groene tuin kan het regenwater bij hoosbuien gemakkelijk wegzakken in de grond. Daarmee wordt voorkomen dat het riool wordt overbelast én dat kelders onderlopen. Bovendien zorgen bomen en struiken ervoor dat je tuin (en je huis!) koeler blijft in de zomer. Want stenen warmen op en houden de hitte lang vast.

Een groene tuin is dus goed voor het opnemen van regenwater, het is een gratis airco én een paradijs voor vogels en vlinders. Kortom, een groene tuin heeft alleen maar voordelen.

 

 

Wat jij kunt doen?

Vervang zo veel mogelijk stenen in jouw tuin en maak zo plaats voor groen!  Enige verharding voor een terras is niet gek; als richtlijn voor een ‘groene tuin’, kan je uitgaan van minimaal 60 procent groen en maximaal 40 procent grijs.

Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld; het afkoppelen van je regenpijp, het groen maken van je dak en het aanleggen van een geveltuintje. Voor mooie voorbeelden hiervan zie de geveltuinen van Molenwijk Dries. Het wijkplatform heeft daar samen met de wijkbewoners veel geveltuinen ingeplant en wil geïnteresseerden hier graag meer over vertellen.

 

Aanbod voor bewoners

De gemeente Lingewaard heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek en biedt het volgende aan om bewoners te helpen bij het vergroenen van hun tuinen:

 

•Gratis ophalen tuintegels

De gemeente haalt in 2021 en 2022 bij 90 huishoudens de tuintegels gratis op als je deze grotendeels vervangt door groen. Maak een foto van je tuin mét tegels en stuur later een foto van jouw 'nieuwe' groene tuin. Mail naar steenbreek.lingewaard@debastei.nl voor meer informatie en aanmelden.

 

•Gratis tuinadvies

Tot en met volgend jaar krijgen 20 huishoudens gratis tuinadvies onder andere over een optimale indeling van de tuin. Ga je stenen verwijderen of heb je een nieuwe tuin die je wilt omtoveren tot een groene oase? Mail naar steenbreek.lingewaard@debastei.nl voor de voorwaarden en aanmelding.

 

Voor meer info zie ook:

https://klimaatbestendig.lingewaard.nl/home

https://www.debastei.nl/nl/educatie/steenbreek-lingewaard/aanbod-voor-bewoners

 

 

Zaterdag 20 maart was Nationale Opschoondag.


De vrijwilligers van de zwerfvuilbrigade van Gendt waren weer vroeg uit de veren.  Na een gezamenlijke start foto bij de kiosk op het Juliana plein hebben zij zich in kleine groepjes verdeeld om het zwerfvuil in hun verschillende wijken op te halen. Dit doen ze wekelijks en merken dat hun werkzaamheden heel geleidelijk effect beginnen te krijgen.  We zijn trots op ze!

 

 

 

Heb jij behoefte aan een elektrische laadpaal bij jou in de wijk? 

 

maart 2021

 

We rijden steeds meer in elektrische auto’s. Omdat al deze elektrische voertuigen  ook moeten kunnen opladen, is er een groeiende vraag naar (publieke) oplaadpunten.

Elektrische rijders die niet op eigen terrein kunnen parkeren, zijn voor het laden van hun elektrische auto aangewezen op een laadvoorziening in de openbare ruimte. De groei van het aantal elektrische auto's zorgt voor een toenemende behoefte aan laadinfrastructuur, ook in Lingewaard.

De gemeente wil zich inzetten voor het realiseren van een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare en veilige laadinfrastructuur en daarmee het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren.

Lingewaard telt nu 32 openbare laadpalen, waarvan er vorig jaar 20 zijn geplaatst.  In Gendt zijn nu 4 openbare laadpalen. Ze worden geëxploiteerd door commerciële bedrijven maar de gemeente wijst de locaties aan en reserveert daar de parkeerplek voor elektrische voertuigen.

In een recent uitgebrachte visie staat wat de kaders zijn om de toenemende behoefte aan laadpalen in te omgeving in te passen.  Dit conceptbeleidsplan ligt ter inzage  van 10 maart tot 20 april. Kijk hiervoor op  https://samen.lingewaard.nl/projecten/laadvisie+en+plaatsingsbeleid/

In dit plan wordt ook een dekkingsplan voorgesteld. Het is de bedoeling dat er in de komende 5 jaar 200 laadpalen bij worden geplaatst. Laat het weten als er in jouw wijk behoefte is aan een of meer elektrische laadpalen!

 

 


Waar staan we met...…………..


augustus 2020


Stand van zaken met betrekking tot volière in Gendt

De werkgroep volière heeft zich erg ingezet om de volière achter het oude kerkhof te verplaatsen naar het voorterrein van het Hof van Breunissen. Na overleg met Stichting Rijn Waal en de Woonstichting Gendt werd duidelijk dat deze locatie nu niet haalbaar is. De reden hiervoor is de onzekerheid over bouwplannen op deze locatie. Ook het uitwijken naar de kersenboomgaard vóór de bibliotheek is volgens de gemeente niet wenselijk in verband met bouwplannen.

Op dit moment lijkt het meest haalbare dat de volière op de huidige plek blijft. Dit heeft niet de voorkeur van de werkgroep omdat het juist zo mooi zou zijn geweest als de bewoners van het Hof van Breunissen hadden kunnen genieten van de volière in hun voortuin. Ook blijkt dat het herstellen van de huidige volière flink in de papieren zal gaan lopen.


Aandacht voor zwerfvuil in Gendt

Ger Stokman, Ben Sweeren en Jan Meeuwsen zetten zich actief in voor het rapen van zwerfvuil in het centrum en de omgeving van Gendt en vertellen dat steeds meer Gendtenaren zich aansluiten bij hun vrijwillige inzet. Zo worden ze elke woensdag geholpen door een achttal schoolkinderen. Samen maken zij dan de omgeving van het Julianaplein vrij van zwerfafval. Ringen, zakken en raapstokken krijgen ze van de gemeente. Hun ‘werkkleding’, nodig omdat schoenen en kleding aan slijtage onderhevig zijn door intensief gebruik, is onlangs gesponsord door een lokaal bedrijf met veel waardering voor hun inzet.

Mocht je je willen aansluiten bij hun activiteiten of mensen kennen die zich daarvoor willen inzetten, neem dan contact op met Ger Stokman, tel: 0648833073

 

Duurzaamheid

Helaas is het verkennend gesprek met de wethouder over de verschillende ideeën over duurzaamheid in Gendt in maart, wegens de Corona crisis, niet doorgegaan. Mocht je ideeën hebben die je graag met andere mensen in Gendt wilt uitwerken, neem dan contact op met Karin Verlaan.


EV Deelauto.

Er is een enthousiaste groep mensen aan de slag gegaan met het opzetten van een systeem voor het delen van elektrische auto’s. Op dit moment zijn er 45 inwoners van Lingewaard die belangstelling hebben. Het project zal in september in Bemmel van start gaan. Voor meer informatie: graag een mail sturen naar - evdeelauto@lingewaardenergie.nl


Herinrichting Gendtse Waard

In de Gendtse Waard werken K3Delta, Staatsbosbeheer en steenfabriek de Zandberg aan de herinrichting van het westelijk deel van deze uiterwaard.